Каталог материалов
Dow Corning S-2260

Материал снят с производства.

Фасовки 340 г , 2,7 кг , 13,6 кг